Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2017

awkwardyo
…to piękne uczucie być trochę pijanym, i móc myśleć.
— Marek Hłasko „W dzień śmierci jego”
Reposted fromflesz flesz viayouaresonaive youaresonaive
awkwardyo
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viayouaresonaive youaresonaive
4550 f525 500
3218 c67f
Reposted frombrumous brumous viayouaresonaive youaresonaive
awkwardyo
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski

September 26 2017

9960 79dd 500
Reposted fromdivi divi viamoglismywszystko moglismywszystko
awkwardyo
awkwardyo
Nie opowiem tej historii tak jak się wydarzyła. Opowiem ją tak, jak ją zapamiętałem.
— great expectations;
Reposted fromsratatata sratatata viajointskurwysyn jointskurwysyn
awkwardyo
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 24 2017

2321 4740 500
Reposted fromkimik kimik
awkwardyo
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viabezemnieomnie bezemnieomnie
awkwardyo
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka

September 02 2017

awkwardyo
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaolakocie olakocie

August 28 2017

awkwardyo
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viahatemyself hatemyself

August 25 2017

awkwardyo
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer

August 19 2017

awkwardyo
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viaEtien Etien
awkwardyo
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl