Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2018

0425 2744
Reposted fromkimik kimik
9228 fd98 500
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
awkwardyo
3455 bae4 500
Reposted frommoomins moomins viawszystkodupa wszystkodupa
awkwardyo
1836 f12f
Reposted fromlostinspace lostinspace viawszystkodupa wszystkodupa

December 05 2017

awkwardyo
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä

November 30 2017

awkwardyo
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk

November 29 2017

6895 ba1e
Reposted fromkulamin kulamin viaMigotliwa Migotliwa
5478 ddd1 500

November 28 2017

awkwardyo
2827 6eb5
Reposted fromironicdreams ironicdreams viakomplikacja komplikacja
awkwardyo
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaumierajstad umierajstad
awkwardyo
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viahavingdreams havingdreams
awkwardyo
4521 9df7
Reposted fromkarahippie karahippie viahavingdreams havingdreams
awkwardyo
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viahavingdreams havingdreams

September 28 2017

awkwardyo
…to piękne uczucie być trochę pijanym, i móc myśleć.
— Marek Hłasko „W dzień śmierci jego”
Reposted fromflesz flesz viayouaresonaive youaresonaive
awkwardyo
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viayouaresonaive youaresonaive
4550 f525 500
3218 c67f
Reposted frombrumous brumous viayouaresonaive youaresonaive
awkwardyo
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski

September 26 2017

9960 79dd 500
Reposted fromdivi divi viamoglismywszystko moglismywszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl